Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expeditioner

Filtrera

Kartering av permafrost

 • 20 mars 2012 - 25 mars 2012
 • Tavvavuoma
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Kartering av permafrost med markradar för validering av hydrologisk modellering av permafrostutbredning.

Utforska expeditionen

NOA-Svalbard 2011

 • 24 augusti 2011 - 9 september 2011
 • Nordenskiöld Land
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Sju områden på södra Svalbard identfierades för fältarbete inom projektet NOA-Svalbard. Sex av områdena var mål för huvudexpeditionen 2012, men redan under sommaren 2011 undersöktes ett område av en liten grupp forskare från Sverige och Norge i...

Utforska expeditionen

EAGER

 • 17 augusti 2011 - 9 september 2011
 • Arktiska oceanen
 • 1 Forskarrapport
 • 8 blogginlägg

EAGER var en dansk-svensk forskningsexpedition med isbrytaren Oden i området nordost om Grönland.

Utforska expeditionen

LASHIPA 9

 • 30 juli 2010 - 15 augusti 2010
 • Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Sommaren 2010 genomfördes LASHIPA 9 i områdena Bellsund, Van Mijenfjorden, Van Keulenfjorden, Recherchefjorden, Hornsund och Hedgehogfjellet (Spetsbergens östkust).

Utforska expeditionen

RINK 2010

 • 17 juli 2010 - 8 augusti 2010
 • Nuuk, Grönland
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Projektet Respons af indlandsisen til naturlige klimaændringer (RINK) gjorde sin sista fältsäsong under 2010. Sommaren 2010 arbetade fem danska forskare i området kring Nuuk, Grönland.

Utforska expeditionen

Tajmyr 2010

 • 5 juli 2010 - 20 augusti 2010
 • Tajmyrhalvön, Ryssland
 • 3 Forskarrapporter
 • 13 blogginlägg

Den ryska Tajmyrhalvön, i nordligaste Sibirien, var ett högintressant undersökningsområde för forskare från Sverige, Ryssland, Danmark, Island och Storbritannien sommaren 2010. Projekten berörde tektonik, glaciationshistoria och paleozoologi.

Utforska expeditionen

Kinnvika 2009

 • 1 augusti 2009 - 17 augusti 2009
 • Nordostlandet
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Kinnvikaprojektet, med den 50 år gamla forskningsstationen i Kinnvika på Svalbard som bas, gav logistiskt stöd åt forskare och samordnade olika forskningsinsatser i ett brett vetenskapligt sammanhang. Forskningen behandlade såväl olika...

Utforska expeditionen

LOMROG II

 • 31 juli 2009 - 10 september 2009
 • Arktiska oceanen
 • 10 Forskarrapporter
 • 11 blogginlägg

Under sommaren 2009 genomfördes expeditionen LOMROG II (Lomonosov Ridge off Greenland) av det danska Kontinentalsokkelprojektet i samarbete med Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket. Den svenska isbrytaren Oden fungerade som...

Utforska expeditionen

RINK 2009

 • 1 juni 2009 - 1 juli 2009
 • Grönland
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Syftet med RINK var att undersöka hur den grönländska inlandsisen har reagerat på tidigare varma perioder.

Utforska expeditionen

Isdynamik och massbalans

 • 22 mars 2009 - 29 mars 2009
 • Lomonosovfonna, Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Inom projektet undersöktes de arktiska issystemens status på Nordenskiöldbreen/Lomonosovfonna, Svalbard.

Utforska expeditionen

Projekt fjällräv

 • 1 januari 2009 - 1 september 2009
 • Svenska fjällen
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Överlevnad hos fjällräv kopplat till bytesdjur och individuell variation.

Utforska expeditionen

ISSS-08

 • 15 augusti 2008 - 24 september 2008
 • Arktiska oceanen
 • 1 Forskarrapport
 • 6 blogginlägg

Under augusti och september 2008 färdades en internationell forskningsexpedition med deltagare från Ryssland, Sverige, USA och andra länder längs den sibiriska kusten till Östsibiriska havet.

Utforska expeditionen

ASCOS

 • 1 augusti 2008 - 9 september 2008
 • Arktiska oceanen
 • 1 Forskarrapport
 • 5 blogginlägg

Arctic Summer Cloud Ocean Study, ASCOS, var en internationell och tvärvetenskaplig forskningsexpedition till den centrala arktiska havsbassängen med syfte att öka kunskapen om moln och deras roll i det arktiska klimatsystemet.

Utforska expeditionen

LASHIPA 5

 • 28 juli 2008 - 17 augusti 2008
 • Grönfjorden, Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Large scale historical industrial exploitation of polar areas (LASHIPA) var ett internationellt historisk-arkeologiskt forskningsprojekt inom ramen för Internationella polaråret 2007–2008.

Utforska expeditionen

Kinnvika 2008

 • 15 juli 2008 - 15 augusti 2008
 • Nordostlandet
 • 1 Forskarrapport
 • 10 blogginlägg

Kinnvika var ett projekt inom ramen för Internationella polaråret 2007–2008 med fokus på forskning om arktisk uppvärmning och mänsklig klimatpåverkan.

Utforska expeditionen

Bäckraviner 2008

 • 14 juli 2008 - 4 augusti 2008
 • Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

I det här projektet jämfördes formationen av bäckraviner på Svalbard med bäckraviner på Mars.

Utforska expeditionen

Arktiska Sverige

 • 14 juli 2008 - 24 augusti 2008
 • Svenska fjällkedjan
 • 5 Forskarrapporter
 • 13 blogginlägg

Under sommaren 2008 samordnades forskningsinsatser i den subarktiska svenska fjällkedjan, med anledning av det Internationella polaråret 2007–2008.

Utforska expeditionen

Nordenskiöld Land

 • 1 juli 2008 - 31 augusti 2008
 • Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Evolution och paleobiologi hos kenozoiska däggdjur i nordligaste Europa.

Utforska expeditionen

Valhallfonna

 • 1 juli 2008 - 31 augusti 2008
 • Valhallfonna, Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Tidigpaleozoiska faunor från nord-östra Spetsbergen.

Utforska expeditionen

RINK 2008

 • 1 juni 2008 - 1 juli 2008
 • Sermilikglaciären
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Inom det internationella RINK-projektet undersökte man vad som är den historiska ”naturliga” variationen för olika faktorer som påverkar hur den grönländska inlandsisen har flyttat sig vid Grönlands sydvästra kust.

Utforska expeditionen
Stäng