Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expeditioner

Filtrera

LOMROG

 • 12 augusti 2007 - 17 september 2007
 • Arktiska oceanen
 • 5 Forskarrapporter
 • 0 blogginlägg

I augusti 2007 genomfördes den svensk-danska forskningsexpeditionen Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen.

Utforska expeditionen

LASHIPA 4

 • 2 augusti 2007 - 25 augusti 2007
 • Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Naturresurser och geopolitik från 1600-talet till nutid.

Utforska expeditionen

Sydgrönlands glaciationshistoria

 • 1 augusti 2007 - 31 augusti 2007
 • Grönland
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Geofysisk modellering av relativa havsnivåförändringar och rekonstruktion av den postglaciala geofysiska utvecklingen på sydvästra Grönland.

Utforska expeditionen

Berggrundsgeologi 2007

 • 1 augusti 2007 - 31 augusti 2007
 • Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Återbesök till Svalbards kaledoniska jordplattor.

Utforska expeditionen

LongTerm 2007

 • 24 juli 2007 - 28 augusti 2007
 • Norra Grönland
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Glaciationshistoria på norra Grönland.

Utforska expeditionen

Kommendörsöarna

 • 1 juli 2007 - 31 juli 2007
 • Ryska Arktis
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Avian flu, enterbacterias and tick borne infections in the Arctic.

Utforska expeditionen

AGAVE

 • 1 juli 2007 - 10 augusti 2007
 • Arktiska oceanen
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

I juli 2007 genomfördes forskningsexpeditionen AGAVE (Arctic Gakkel Vents), ett amerikanskt projekt där man undersökte livet i de hydrotermala utlopp från jordens kärna man har hittat vid Gakkelryggen, en bergsrygg i Arktiska oceanen.

Utforska expeditionen

Rovfåglar och klimat

 • 1 juni 2007 - 31 juli 2007
 • Padjelanta
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Klimatiska effekter på ekosystemsprocesser i en naturvårdsskyddad subarktisk miljö.

Utforska expeditionen

Bäckraviner 2007

 • 1 juni 2007 - 31 augusti 2007
 • Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

En jämförande studie av bäckraviner på Mars och Svalbard.

Utforska expeditionen

SOAP

 • 1 juni 2007 - 31 augusti 2007
 • Grönland
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

The Steatite Objects Analyses Project (SOAP) – användning av täljsten från den första bosättningen i Grönland till i dag.

Utforska expeditionen

Kinnvika 2007

 • 1 april 2007 - 31 augusti 2007
 • Nordostlandet
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Forskningsstationen Kinnvika, Nordostlandet, Svalbard byggdes under det tredje polaråret 1957–1958. Under säsongen 2007 återupptogs forskningen vid stationen igen.

Utforska expeditionen

Zeppelin 2007

 • 1 mars 2007 - 3 april 2007
 • Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Egenskaper hos aerosolpartiklar i polarområdena och trender i koldioxidhalter.

Utforska expeditionen

LASHIPA 3

 • 7 augusti 2006 - 24 augusti 2016
 • Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Industrin och dess påverkan i polartrakterna från 1600 till idag.

Utforska expeditionen

Grönland 2006

 • 3 augusti 2006 - 31 augusti 2006
 • Jameson Land
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Jameson Land är en halvö belägen vid Scoresby Sund. Området är i dag isfritt, men täcks delvis av glaciala sediment och flyttblock, som visar att inlandsisen tidigare expanderat över området.

Utforska expeditionen

CASP

 • 26 juli 2006 - 21 augusti 2006
 • Wrangels ö
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Projektet var en del av internationella forskningsinsatser för att förstå den regionala tektoniska utvecklingen av arktisk paleogeografi.

Utforska expeditionen

LongTerm 2006

 • 6 juli 2006 - 15 augusti 2006
 • Norra Grönland
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Under sommaren 2006 undersöktes det dynamiska samspelet mellan klimatet och utbredningen av havsis och glaciärer längs Grönlands norra havskust.

Utforska expeditionen

Sassendalen

 • 1 juli 2006 - 31 juli 2006
 • Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Professor Erik Stensiö (1891–1984) samlade fossil på Svalbard under flera expeditioner 1912–1939. Som en förberedelse inför eventuella kommande insamlingsresor gjordes en vandring i hans fotspår under sommaren 2006.

Utforska expeditionen

Zeppelin 2006

 • 1 januari 2006 - 31 december 2006
 • Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Målet med den här forskningen var att studera klimatpåverkande ämnen som genom direkta eller indirekta processer påverkar Jordens energibalans och därmed atmosfärens temperatur.

Utforska expeditionen

Berggrundsgeologi

 • 11 augusti 2005 - 27 augusti 2005
 • Novaja Zemlja
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Novaja Zemlja är en viktig pusselbit för att kartlägga den geologiska utvecklingen i Högarktis.

Utforska expeditionen

Grönland 2005

 • 1 augusti 2005 - 31 augusti 2005
 • Scoresby sund
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Fanns det isfria områden på östra Grönland under den senaste istidens maximum?

Utforska expeditionen
Stäng