LASHIPA (Large Scale Historical Industrial exploitation of Polar Areas) var ett internationellt historisk-arkeologiskt forskningsprojekt inom ramen för Internationella polaråret (IPY) 2007–2008. Projektets syfte var att förklara utvecklingen av industri i polartrakterna från 1600-talet till idag, samt industrins konsekvenser för den geopolitiska situationen och för den lokala miljön där.

Forskningsledare

Dag Avango
KTH