Under LOMROG studerades delar av glaciationshistorien, variationer av det permanenta packistäckets utbredning samt oceancirkulationens utveckling och betydelse i klimatsystemet.

Det danska deltagandet utgjordes av ett forskningsprojekt inom ramen för Det danske kontinentalsokkelprojektet.

Chief Scientist

Christian Marcussen
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmark

Svenska forskningsledare

Leif Anderson
Institutionen för kemi, Göteborgs universitet

Göran Björk
Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Martin Jakobsson
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet