Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: LOMROG

12 augusti 2007 - 17 september 2007 Arktiska oceanen

LOMROG: Kemisk och fysisk oceanografi

Målsättningen med det oceanografiska projektet under expeditionen Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) var att samla information för att dels bättre förstå hur olika vattenmassor strömmar över Lomonosovryggen och efter Grönlands nordostkust mot de Nordiska haven.

LOMROG: Ackumulationen av kvicksilver i Arktiska oceanen

Organiskt kvicksilver, som kan bildas efter deposition av luftburet kvicksilver, är mycket giftigt och bioackumuleras i fisk och däggdjur. Under de två expeditionerna Beringia 2005 och LOMROG 2007 har vi gjort mätningar på luft, vatten, snö och is som syftar till att uppskatta ackumulationen av kvicksilver i Arktis.

LOMROG: Det danska Kontinentalsockel­projektet

Den danska delen av expeditionen LOMROG var ett led i Kontinentalsockelprojektet, som har till uppgift att ta fram det tekniska underlaget för en eventuell utvidgning av det danska territoriella kontinentalsockelområdet norr om Grönland.

LOMROG: Havsisen och klimatet

Iskärnor som samlats under LOMROG ska användas till undersökningar av isens pH-värde, innehåll av kalciumkarbonat och isalgernas inflytande på isens CO2-innehåll samt hur isalgerna påverkar isytan där de finns.
Stäng