Vänster: 50 let Pobedy åker vid sidan av Oden för att bryta is.  Höger:  50 let Pobedy vänder för att

Vänster: 50 let Pobedy åker vid sidan av Oden för att bryta is.
Höger: 50 let Pobedy vänder för att ”plocka upp ”Oden. Det här arbetssättet förekom ofta under den seismiska datainsamlingen på grund av de svåra isförhållandena i området. Foton: Thomas Vangkilde-Pedersen.

Den danska delen av expeditionen LOMROG var ett led i Kontinentalsockelprojektet, som har till uppgift att ta fram det tekniska underlaget för en eventuell utvidgning av det danska territoriella kontinentalsockelområdet norr om Grönland, utöver de 200 sjömil som man idag gör anspråk på i enlighet med FN:s Havsrättskonvention.

Isförhållandena i undersökningsområdet hör till de svåraste i den Arktiska oceanen och utgör en stor utmaning för datainsamlingen. Syftet med LOMROG var således att testa datainsamlingskonceptet under dessa svåra isförhållanden och speciellt den nyutvecklade seismiska utrustningen. Under LOMROG expeditionen insamlades följande data:

  • Batymetriska data i Amundsenbassängen och upp på Lomonosovryggen, en batymetrisk kartläggning av yttersta spetsen på Morris Jesup-platån samt en kartläggning av det område där Östgrönlandsryggen möter den östgrönländska shelfen. Insamling av multibeamdata och subbottomprofiler har skett i tätt samarbete med de svenska forskningsgrupperna.
  •  Seismiska data längs en ca. 130 km lång profil i Amundsenbassängen, en 15 km lång profil på sydspetsen av Lomonosovryggen samt en 165 km lång profil vid Östgrönlandsryggen.
  • Under hela expeditionen samlades kontinuerligt gravimetriska data samt gravimetriska punktdata med hjälp av Odens helikopter.

LOMROG-expeditionen har visat att insamling av batymetriska och seismiska data som kan användas i det danska Kontinentalsockelprojektet är möjligt trots de svåra isförhållanden som råder i området norr om Grönland. Datainsamlingen skulle dock inte ha varit möjligt utan den mycket kompetenta hjälpen från den ryska isbrytaren 50 let Pobedy.

Se forskarrapport Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) 2007: Danish Continental Shelf Project