I den östgrönländska fjordzonen är dalar och fjordar kraftigt eroderade av is medan de flacka höjdområdena där emellan utgörs av gamla, vittrade landskap. Under de senaste decennierna har forskare ingående undersökt områdets nedisningshistoria, men det råder fortfarande vitt skilda meningar om den grönländska inlandsisens utbredning under det senaste nedisningsmaximat för ca 20 000 år sedan. Var inlandsisen i kustområdet huvudsakligen begränsad till utlöparglaciärer i fjordar och större dalar eller täcktes även de idag isfria platåområdena av en stor och tjock inlandsis?

Forskarna testade de existerande hypoteserna genom en omfattande satsning på åldersbestämning av främst glaciala avsättningar, med hjälp av kosmogen exponeringsdatering och optiskt stimulerad luminiscens, i Scoresby sund-området på östra Grönland. Med detta tillvägagångssätt ville forskarna även belysa framstötarna från de lokala glaciärerna på Liverpool Land, ta reda på när framstötarna ägde rum och vilket inflytande de haft på landskapets utveckling.

Forskningsledare

Helena Alexandersson
Stockholms universitet

Lena Håkansson
Lunds universitet