Forskarna sökte och förundersökte de objekt som skulle dokumenteras under IPY, planerade de arkeologiska utgrävningarna samt planerade för totalstation-kartering och fotodokumentation.

LASHIPA-projektets syfte var att beskriva och förklara uppkomsten och utvecklingen av västerländsk industri i polartrakterna (1550–2005) samt att undersöka dess effekter på miljö och geopolitiska förhållanden i polarregionerna. Forskningen baserades på arkivstudier i deltagarländerna, samt av arkeologiska fältundersökningar i polartrakterna. För fältundersökningarna valdes två områden ut för fallstudier; i Arktis var det västra Spetsbergen, Svalbard, med fokus på Grönfjorden (Green Harbor Project); i Antarktis var det Sydgeorgien och Deception Island (South Georgia Project).

Sommaren 2007 inleddes fältforskningen inom Green Harbor-projektet. Avsikten var att insamla fältdata från arkeologiska lämningar av valfångst, gruvdrift och relaterade verksamheter såsom kommunikation och infrastruktur. Forskarna undersökte en eller två valfångststationer (1600-tal), ett antal gruvanläggningar, samt två radiostationer (1900–2000-tal). Materialet ska användas för analyser i ett internationellt, komparativt historisk-arkeologiskt perspektiv.

Forskningsledare

Dag Avango
KTH