Syftet med studien var att utföra motsvarande satellitmätningar på bäckravinerna på Svalbard som man har gjort på deras motsvarigheter på Mars, samt komplettera dessa med mätningar gjorda på plats på Svalbard.

Forskningsledare

Ella Carlsson
Solsystemets fysik och rymdteknik, IRF Kiruna