Avföringsprover samlades in för påvisande av influensavirus, salmonella och Campylobacter och fästingar från fåglarna samlades in för att studera borreliabakterier.

Forskningsledare

Ingvar Eliasson
Universitetssjukhuset i Lund