Tektonisk och orogenetisk utveckling runt om Arktis

Genom att samla prover av och analysera bergarterna i Tajmyrområdet vill vi förstå om de representerar en enda stor eller flera mindre tidigare landmassor. Vi vill även ta reda på mer om landmassans/landmassornas roll i bildandet av de arktiska havsbassänger som finns i dag. De djupa bassängerna i Arktis är mycket viktiga för den globala cirkulationen av havsvatten, distributionen av näringsämnen i haven samt för jordens klimat.

Forskningsledare

Victoria Pease
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet

De eurasiska inlandsisarnas maximalutbredningsgränser samt megafauna-utdöenden under de senaste glaciala cyklerna

Stora delar av norra halvklotet har periodvis varit täckt av mäktiga inlandsisar. Kunskap om variationerna i utbredningen är grundläggande för att kunna rekonstruera klimatutveckling samt för att förstå förändringar i havsnivåer, havsströmmar och inflödet av smältvatten i den arktiska bassängen. Parallellt med detta kommer vi också att undersöka förändringar i ekosystemet, särskilt de senaste 50 000 årens flora och fauna.

Forskningsledare

Per Möller
Geologiska institutionen, Lunds universitet

Klimatförändringars inverkan på arktiska lämlars demografi och evolution

Istiderna som har kommit och gått under de senaste tre miljoner åren anses ha haft en stor inverkan på djur- och växtarters utbredning och utveckling. Vi kommer att undersöka sambandet mellan klimatförändringar och arters evolution genom att analysera DNA från fossila ben och tänder. Resultaten kan hjälpa oss att förutsäga hur den klimatförändring vi nu står inför kommer att påverka växter och djur.

Forskningsledare

Love Dalén
Enheten för Molekylärsystematik, Naturhistoriska riksmuseet