Inom ett tidigare bevarandeprojekt (SEFALO+) fångades och öronmärktes fler än 350 fjällrävsvalpar i de svenska fjällen mellan åren 2003–2008. I samband med märkningen togs DNA-prov samt i vissa fall parasitprov. För att förstå effekten av individernas genetiska och parasitologiska bakgrund på överlevnad och reproduktiv framgång följde forskarna upp de märkta individerna. Förståelse för vad som styr överlevnaden är viktigt för att kunna verka för fjällrävens överlevnad.

Forskningsledare

Anders Angerbjörn
Stockholms universitet

Tomas Meijer
Stockholms universitet