Syftet med projektet var att förklara utvecklingen av industri i polartrakterna från 1600-talet fram till i dag, samt industrins konsekvenser för den geopolitiska situationen och för den lokala miljön där. Under sommaren 2008 genomfördes undersökningar i Grönfjorden på Svalbard.

Forskningsledare

Dag Avango
Avdelningen för teknikhistoria, Institutionen för infrastruktur, KTH

Louwrens Hacquebord
Arctic Centre, University of Groningen, Nederländerna