Syftet med RINK var att undersöka hur den grönländska inlandsisen har reagerat på tidigare varma perioder och hur den har påverkat människor som bott där. Hur har iskanten reagerat under tidigare varma perioder och hur hänger det ihop med havsisen dåtida utbredning och havets nivåförändringar? Och hur har inlandsisens rörelser påverkat den mänskliga anpassningen och migrationen i området?

Forskningsledare

Kurt H. Kjær
Köpenhamns universitet

Nicolaj Krog Larsen
Lunds universitet