RINK syftade till att undersöka hur den grönländska inlandsisen har reagerat på tidigare varma perioder och hur den har påverkat människor som bott där och hur det hänger ihop med havsisens dåtida utbredning och havets nivåförändringar. Hur har inlandsisens rörelser påverkat den mänskliga anpassningen och migrationen i området?

Forskningsledare

Kurt H. Kjær
Köpenhamns universitet

Nicolaj Krog Larsen
Århus universitet