LASHIPA 9 utgjorde ett moment i datainsamlingen för det historisk-arkeologiska forskningsprojektet LASHIPA (Large Scale Historical Exploitation of Polar Areas). Syfte var att inhämta arkeologisk data från brittiska gruv- och prospekteringslager från tidigt 1900-tal på Spetsbergen.

LASHIPA var ett forskningsprojekt inom ramen för det Internationella polaråret 2007–2008. Projektets övergripande syfte var att förklara utvecklingen av industri i polartrakterna från 1600-talet fram till i dag, liksom konsekvenserna av denna industri för den geopolitiska situationen i Arktis och Antarktis samt för den lokala miljön. I projektet samarbetade universitetsinstitutioner och forskningsinstitut från Sverige, Nederländerna, USA, Ryssland, Norge och Storbritannien.

Forskningsledare

Dag Avango
KTH och University of Groningen