I Arktis påverkas vattnets flödesvägar genom landskapet i hög grad av förekomsten av permafrost som blockerar grundvattenflöden genom marken. Då grundvatten utgör en stor del av det vatten som fyller på floder, framför allt när nederbörden är låg eller frusen, påverkar detta vattenföringen i arktiska floder.

Genom att studera förändringar i permafrostutbredning i detalj, med hjälp av markradar, är det möjligt att kartlägga var i marken grundvattenflöden kan förekomma under vintern då hela marken är frusen, och under sommaren då den översta delen av marken är tinad. Markradarns reflekterade ger en bild av marken i genomskärning som visar skillnader i markens elektriska egenskaper.

Forskningsledare

Ylva Sjöberg
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet