Då stora delar av polerna är täckta av landisar som idag binder potentiellt havsvatten, kommer uppvärmning av dessa områden att smälta isarna och med detta kommer havsnivån att stiga.

Inom projektet undersöktes de arktiska issystemens status på Nordenskiöldbreen/Lomonosovfonna, Svalbard, för att i förlängningen kunna göra prognoser om hur isvolymerna ändras. Dagens isvolym mättes med geofysisk metodik, och ett antal stationer där variationer av isens massa registreras med geodetisk och meteorologisk metodik upprättades, vilket ger en status på trenden av ismassans förändringar.

Forskningsledare

Veijo Pohjola
Uppsala universitet