Som förberedelser inför analysen av Phoenix data genomfördes flera forskningsprojekt i Arktis. Ett av dessa projekt jämförde formationen av bäckraviner på Svalbard med bäckraviner på Mars. Bäckraviner är formationer som på Jorden uppstår på sluttningar under t.ex. snö-/issmältning. Att det finns bäckraviner på Mars kände man inte till förrän år 2000, då de upptäcktes med hjälp av satellitfoton. Denna upptäckt väckte stor uppmärksamhet då vatten inte kan existera i flytande form på Mars yta på grund av det låga trycket och de låga temperaturerna där. Dessutom såg många av bäckravinerna ut att ha bildats nyligen, enligt en geologisk tidsskala. Visar dessa bilder att det finns flytande vatten på Mars? Allt liv som vi känner till kräver vatten för att kunna existera, vad innebär det för möjligheten att finna liv på Mars?

För att dessa bilder ska kunna tolkas korrekt, är det mycket viktigt att göra motsvarande analyser av bäckraviner på Jorden. Svalbard är en ögrupp i Arktis där klimatet är kallt och torrt, och påminner om Mars. På Svalbard finns bäckraviner som till utseende liknar dem man ser på Mars. Forskarna åkte till Svalbard sommaren 2007 och återvände sommaren 2008 för att studera bäckravinerna på plats, och därmed kunna bekräfta de slutsatser som dragits från tidigare fjärranalys. Dessutom gjordes ytterligare mätningar, där vissa sträckte sig över en tidsperiod på ett år, för att ta reda på hur bäckravinerna kan ha bildats och hur de utvecklas med tiden. Detta är inte bara viktigt för jämförelsen med de marsianska bäckravinerna, utan också för att förstå den arktiska miljön och eventuella förändringar som sker däri på grund av exempelvis den globala uppvärmningen.

Forskningsledare

Ella Carlsson
Solsystemets fysik och rymdteknik, Institutet för rymdfysik, Kiruna