Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expeditioner

Filtrera

JASE

 • 1 november 2007 - 31 januari 2008
 • Dronning Maud Land
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

En svensk bandvagnstravers gick från den svenska forskningsstationen Wasa mot den japanska forskningsstationen Syowa, samtidigt som en japansk travers gick i motsatt riktning. Bandvagnstågen möttes och utväxlade två personer och en del...

Utforska expeditionen

IceCube 2007/08

 • 1 november 2007 - 28 februari 2008
 • Sydpolen
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

På Sydpolen, vid Amundsen-Scott-stationen fortsatte det internationella partikelfysikprojektet IceCube. Forskarna monterade ljusdetektorer djupt ner i den klara isen för att fånga upp ljuset som ibland uppstår när neutriner går igenom is.

Utforska expeditionen

MARA 2006/07

 • 1 januari 2007 - 3 februari 2007
 • Dronning Maud Land
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

På Wasa utfördes mätningar av aerosoler med hjälp av en rörlig atmosfärisk radar (MARA, Moveable Atmospheric Radar).

Utforska expeditionen

Oden Southern Ocean 2006/07

 • 12 december 2006 - 28 december 2006
 • Södra ishavet
 • 10 Forskarrapporter
 • 0 blogginlägg

Nytt för den här säsongen var att den svenska isbrytaren Oden gjorde en unik resa och för första gången gick till Antarktis, efter att ha använts som framgångsrik forskningsplattform i Arktis under ett flertal polarforskningsexpeditioner.

Utforska expeditionen

DML 2006/07

 • 1 november 2006 - 31 januari 2007
 • Dronning Maud Land
 • 3 Forskarrapporter
 • 0 blogginlägg

En stor del av arbetet på de svenska stationerna Wasa och Svea bestod denna säsong av förberedelser inför den svensk-japanska glaciologiska traversen (JASE) säsongen 2007/08.

Utforska expeditionen

IceCube 2006/07

 • 1 november 2006 - 1 november 2007
 • Sydpolen
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

På Sydpolen, vid Amundsen-Scottstationen fortsatte det internationella partikelfysikprojektet IceCube.

Utforska expeditionen

DML 2005/06

 • 29 november 2005 - 30 december 2005
 • Dronning Maud Land
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

GPS-mätningar vid Svea – en svensk referensstation i Heimefrontfjella, Dronning Maud Land.

Utforska expeditionen

Isla de los Estados

 • 28 november 2005 - 16 december 2005
 • Eldslandet
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Den här forskningsexpeditionen till Isla de los Estados (Staten Island) utanför Argentina gjordes för att knyta samman forskningsresultat om klimatutvecklingen från tidigare studier i både de norra och södra polarområdena.

Utforska expeditionen

EPICA 2005/06

 • 3 november 2005 - 8 februari 2006
 • Dronning Maud Land
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

EPICA var ett europeiskt samarbetsprojekt med tio deltagande nationer. Projektet var mycket framgångsrikt inom djupiskärneborrning och Sverige deltog från starten 1996.

Utforska expeditionen

IceCube 2005/06

 • 1 november 2005 - 1 februari 2006
 • Sydpolen
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Antarctic Muon and Neutrino Detector Array (AMANDA) var föregångaren till det som i dag är IceCube – världens största neutrinoteleskop.

Utforska expeditionen

DML 2004/05

 • 5 november 2004 - 1 december 2004
 • Dronning Maud Land
 • 5 Forskarrapporter
 • 0 blogginlägg

Säsongens forskning i Dronning Maud Land pågick november–december 2004. Ett tiotal personer; forskare, expeditionsledning och teknisk personal, deltog i expeditionen.

Utforska expeditionen

AMANDA 2004/05

 • 1 november 2004 - 31 januari 2005
 • Sydpolen
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Antarctic Muon And Neutrino Detector Array (AMANDA) var pilotprojekt och föregångare till det som i dag är IceCube – världens största teleskop för kosmiska neutriner.

Utforska expeditionen

EPICA 2004/05

 • 1 november 2004 - 28 februari 2005
 • Dronning Maud Land
 • 0 Forskarrapporter
 • 0 blogginlägg

Det framgångsrika europeiska samarbetsprojektet mellan tio länder fortsatte med borrningar av två djupkärnor från den antarktiska inlandsisen.

Utforska expeditionen

UV-strålningens effekter på bentiska primärproducenter

 • 1 oktober 2004 - 31 december 2004
 • King George Island
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

På grund av hål i det skyddande ozonlagret och den därmed ökade UVB-strålningen är den antarktiska kontinenten och dess hav ytterst lämpad för att studera UV-strålningens effekter på naturliga marina samhällen.

Utforska expeditionen

EPICA 2003/04

 • 1 december 2003 - 31 januari 2004
 • Dronning Maud Land
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Det framgångsrika europeiska samarbetsprojektet mellan tio länder fortsatte med borrningar av två djupkärnor från den antarktiska inlandsisen.

Utforska expeditionen

DML 2003/04

 • 1 november 2003 - 29 februari 2004
 • Dronning Maud Land
 • 6 Forskarrapporter
 • 0 blogginlägg

Forskningen under expeditionen DML 2003/04 var främst inriktad på glaciologi, atmosfärsfysik, ekologi samt kemisk meteorologi.

Utforska expeditionen

AMANDA 2003/04

 • 1 november 2003 - 31 januari 2004
 • Sydpolen
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Under säsongen 2003/04 arbetade fyra svenska fysiker vid Sydpolen med underhåll av neutrinoteleskopet AMANDA.

Utforska expeditionen

King George Island

 • 1 november 2003 - 29 februari 2004
 • King George Island
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

UV-strålningens effekter på bentiska primärproducenter i Antarktis.

Utforska expeditionen

EPICA 2002/03

 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Sverige deltog under säsongen 2002/03 i EPICA med en borrtekniker, som var stationerad på den tyska stationen Kohnen.

Utforska expeditionen

AMANDA 2002/03

 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

AMANDA (Antarctic Muon And Neutrino Detector Array) var ett samarbete inom elementarpartikelfysik mellan Sverige, USA, Tyskland och Belgien och var föregångare till neutrinoteleskopet IceCube.

Utforska expeditionen
Stäng