Projektet var det mest framgångsrika inom djupiskärneborrning och Sverige har deltagit i denna satsning sedan starten 1996. Två djupborrningar pågick parallellt, en vid Dome C (avslutades 2004) och en i Dronning Maud Land. Borrningen vid stationen Kohnen i Dronning Maud Land avslutades i och med denna säsong eftersom det endast återstod 200 meter is över berggrunden.

I säsongens fältarbete deltog Torbjörn Karlin som borrtekniker. Vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet gjordes fortlöpande analyser av de hemtransporterade iskärnorna. Iskärnorna ger unik information om gångna tiders miljö- och klimatvariationer och resultaten har fått stort genomslag både i forskarvärlden och i media.

Forskningsledare

Margareta Hansson
Stockholms universitet