En svensk övervintrade på stationen under den antarktiska vintern, men fortsatte sitt arbete även under sommarsäsongen. Ytterligare fem borrare, två doktorander och en professor deltog från Sverige under säsongen 2007/08, då man satte ner ytterligare 18 nya strängar med ljusdetektorer i isen. Innan säsongen 2007/08 fanns 22 fungerande strängar som fungerade bra och samlade data tillsammans med det tidigare neutrinoteleskopet, AMANDA. Det färdiga teleskopet består av 80 strängar med flera hundra ljusdetektorer.

Svensk forskningsledare

Per Olof Hulth
Fysikum, Stockholms universitet