Successionen av mikro- och makroalgsamhällen i Potter Cove på King George Island, Antarktis, studerades i fältexperiment under olika UV-ljusförhållanden med och utan närvaro av betare.

Studien pågick under sammanlagt fyra månader under den antarktiska sommarsäsongen 2004/05, vilket den också gjorde under säsongen 2003/04. Fysiologiska experiment med antarktiska mikro- och makroalger hade tidigare i huvudsak utförts med algkulturer i laboratorier. En granskning och komplettering av tidigare resultat, genom undersökningar av algerna i deras naturliga miljö, var nödvändig för att verifiera de UV-skador man funnit i laboratoriemiljö, och för att kunna förutsäga eventuella negativa konsekvenser för algsamhällets stabilitet och biodiversitet.

Forskningsledare

Angela Wulff
Göteborgs universitet