JASE var ett japansk-svenskt bidrag till det Internationella polaråret. För att genomföra expeditionen krävdes god och fungerande teknik och logistik. Polarforskningssekretariatet var ansvarigt för det operativa och logistiska. Vetenskapsrådet stod för den huvudsakliga forskningsfinansieringen. Bandvagnarna var utrustade med instrument för provtagning och mätningar och forskarna arbetade i områdena där det upptäckts sjöar under glaciärisen och där tidigare två djupborrkärnor tagits upp, som har givit ovärderlig kunskap om klimatet.

Forskningen

Vi vet att klimatet i Antarktis har betydelse för hela världens klimat, och omvänt: att klimatutvecklingen i Antarktis berättar en historia med global relevans. Forskare från bland annat Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan arbetade tillsammans med japanska kollegor under den 300 mil långa bandvagnsexpeditionen tvärs över antarktiska kontinenten. Fyra bandvagnar utgick från den svenska forskningsstationen Wasa och fyra utgick från den japanska forskningsstationen Syowa. Bandvagnskonvojerna var bemannade med forskare från både Sverige och Japan som genomförde:

  • ytsnöprovtagningar
  • aerosolmätningar
  • snöradarmätningar
  • kartering av interna isstrukturer (med radar)
  • isdjupsmätningar (subglaciala sjöar och landformer)
  • GPS-mätningar av yttopografi, absolutpositionering och isrörelse

När expeditionen avslutats fortsatte ett omfattande arbete på institutionerna och i laboratorier. Målet var att få fram en betydligt bättre geografisk bild av denna del av Antarktis samt en bättre förståelse av hur klimatet samspelar med inlandsisen. Tidigare mätningar och provtagningar sammanfördes till dessa resultat för en ökad förståelse och information till nytta för hela vetenskapssamhället.

Forskningsledare

Per Holmlund
Stockholms universitet

Dr Shuji Fujita
National Institute of Polar Research, Japan

Projekt med anknytning till traversen

Under traversen hämtades också data hem från några GPS-stationer inom ett geodesi-projekt som startades under säsongen 2004/05. Loggar byttes ut och ett instrument plockades bort. Projektledare var Lars E. Sjöberg, KTH.

En norsk-amerikansk travers genomfördes samtidigt i en annan del av i Dronning Maud Land