Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expeditioner

Filtrera

DML 2011/12

 • 5 januari 2012 - 26 februari 2012
 • Dronning Maud Land
 • 1 Forskarrapport
 • 7 blogginlägg

Expeditionen DML Wasa 2011/12 genomfördes av Polarforskningssekretariatet för att utföra underhållsarbeten av bandvagnar, skotrar och forskningsstationen Wasa, göra en miljöinventering samt utbilda nyanställd personal.

Utforska expeditionen

IceCube 2011/12

 • 1 januari 2012 - 31 januari 2012
 • Amundsen-Scott-stationen
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

IceCube är ett neutrinoteleskopet som har byggts i isen på den geografiska Sydpolen, bredvid den amerikanska forskningsstationen Amundsen-Scott.

Utforska expeditionen

MARA 2011/12

 • 11 november 2011 - 27 februari 2012
 • Dronning Maud Land
 • 1 Forskarrapport
 • 8 blogginlägg

Under Antarktissäsongen 2011/12 flyttades atmosfärradarn MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica) från den svenska forskningsstationen Wasa till den norska forskningsstationen Troll.

Utforska expeditionen

Victoria Land

 • 8 november 2011 - 26 november 2011
 • Churchill Mountains
 • 1 Forskarrapport
 • 13 blogginlägg

Heta fossil från kyliga breddgrader: tidigkambriska stamgruppsbilaterier från Antarktis.

Utforska expeditionen

Kardiovaskulära och gastrointestinala kontrollmekanismer

 • 24 oktober 2011 - 30 november 2011
 • McMurdo-stationen
 • 1 Forskarrapport
 • 8 blogginlägg

Forskarna i det här projektet jobbar inom området integrativ fysiologi med inriktning mot jämförande kardiovaskulär forskning.

Utforska expeditionen

Edens frusna lustgård

 • 1 januari 2011 - 28 februari 2011
 • Seymourön
 • 1 Forskarrapport
 • 8 blogginlägg

På jakt efter eocena däggdjur på Seymourön.

Utforska expeditionen

IceCube 2010/11

 • 30 november 2010 - 10 februari 2011
 • Amundsen-Scott-stationen
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Under den här säsongen färdigställdes det stora neutrinoteleskopet IceCube vid Amundsen-Scott-stationen på Sydpolen.

Utforska expeditionen

MARA 2010/11

 • 29 november 2010 - 1 februari 2011
 • Dronning Maud Land
 • 1 Forskarrapport
 • 3 blogginlägg

Två svenska forskare följde med det finska Antarktisprogrammet FINNARP och arbetade inom det atmosfärfysiska projektet MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica) på forskningsstationen Aboa under sju veckor i december och januari.

Utforska expeditionen

Oden Southern Ocean 2010/11

 • 26 november 2010 - 17 januari 2011
 • Amundsenhavet
 • 9 Forskarrapporter
 • 14 blogginlägg

Årets expedition, den femte i ordningen, genomfördes som ett unikt samarbete mellan det amerikanska fartyget Nathaniel B. Palmer och den svenska isbrytaren Oden. Forskare fick en utökad möjlighet att studera ett av de minst kända områdena i...

Utforska expeditionen

LASHIPA 8

 • 1 mars 2010 - 31 mars 2010
 • Sydorkneyöarna
 • 1 Forskarrapport
 • 16 blogginlägg

Målet med projektet LASHIPA, Large Scale Historical Exploitation of Polar Areas, var att klarlägga den historiska utvecklingen av den storskaliga exploatering av polarområdenas naturresurser som ägde rum från 1600-talet, fram till i dag.

Utforska expeditionen

Oden Southern Ocean 2009/10

 • 8 februari 2010 - 12 mars 2010
 • Södra ishavet
 • 3 Forskarrapporter
 • 15 blogginlägg

För fjärde året i rad gav samarbetet Oden Southern Ocean svenska och amerikanska forskare möjligheten att bedriva forskning i Södra ishavet.

Utforska expeditionen

IceCube 2009/10

 • 1 december 2009 - 31 januari 2010
 • Sydpolen
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

På Sydpolen, vid Amundsen-Scott-stationen, fortsatte det internationella partikelfysikprojektet IceCube där ljusdetektorer monterades i den klara isen för att fånga upp det svaga ljus som uppstår när neutriner reagerar med en atom.

Utforska expeditionen

Antibiotikaresistens hos fåglar 2009/10

 • 1 november 2009 - 31 december 2009
 • Antarktiska halvön
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Förekomst av antibiotikaresistenta tarmbakterier i olika fågelpopulationer i Antarktis.

Utforska expeditionen

MARA 2009/10

 • 1 november 2009 - 15 februari 2010
 • Dronning Maud Land
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Inom projektet MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica) utfördes mätningar av aerosoler med hjälp av en rörlig atmosfärisk radar vid Wasa.

Utforska expeditionen

DML 2009/10

 • 1 november 2009 - 15 februari 2010
 • Dronning Maud Land
 • 0 Forskarrapporter
 • 6 blogginlägg

Säsongens expedition till Dronning Maud Land och de svenska forskningsstationerna Wasa och Svea hade som huvudsyfte att återställa, reparera och utföra service på maskiner, fordon och byggnader. Dessutom samlade Polarforskningssekretariatets...

Utforska expeditionen

LASHIPA 6

 • 1 mars 2009 - 31 mars 2009
 • Sydgeorgien
 • 1 Forskarrapport
 • 11 blogginlägg

Forskningen under LASHIPA 6-expeditionen utfördes vid valfångststationen i Prince Olav Harbour på Sydgeorgien och är en del av det historisk-arkeologiska forskningsprojektet LASHIPA. Syftet med expeditionen var att inhämta nya kunskaper om ett av...

Utforska expeditionen

IceCube 2008/09

 • 1 december 2008 - 28 februari 2009
 • Sydpolen
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

På Sydpolen, vid Amundsen-Scott-stationen, fortsatte det internationella partikelfysikprojektet IceCube, där ljusdetektorer monteras ner i den klara isen för att fånga upp det svaga ljus som uppstår när neutriner reagerar med en atom.

Utforska expeditionen

Oden Southern Ocean 2008/09

 • 26 november 2008 - 6 januari 2009
 • Södra ishavet
 • 10 Forskarrapporter
 • 13 blogginlägg

För tredje säsongen i rad arbetade isbrytaren Oden i antarktiska vatten.

Utforska expeditionen

MARA 2007/08

 • 4 december 2007 - 1 februari 2008
 • Dronning Maud Land
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Vid forskningsstationen Wasa utfördes mätningar av aerosoler med hjälp av den rörliga atmosfäriska radarn MARA (Moveable Atmospheric Radar in Antarctica).

Utforska expeditionen

Oden Southern Ocean 2007/08

 • 29 november 2007 - 7 januari 2008
 • Södra ishavet
 • 2 Forskarrapporter
 • 0 blogginlägg

Säsongen 2007/08 arbetade den svenska isbrytaren Oden för andra gången i Antarktis.

Utforska expeditionen
Stäng