Radarn byggdes upp under säsongen 2006/07. Syftet med MARA är att öka förståelsen för aerosolprocesser och vågor i den mellersta polaratmosfären och att jämföra aerosoler i troposfären i det ”rena” Antarktis med det ”förorenade” Arktis. Forskningen kan också öka kunskapen om meteorologiska störningar kring Wasa och andra forskningsstationer i området.

De svenska forskare som arbetade med MARA bodde på den finska stationen Aboa, Wasas grannstation.

Forskningsledare

Sheila Kirkwood
Institutet för rymdfysik, Kiruna