För närvarande studeras i huvudsak olika fiskarter, men man har även ett mindre reptilprojekt där tidigare studier följs upp på olika krokodil- och pytonormsarter. En viktig del av gruppens arbete är utveckling av nya förbättrade mätmetoder och kirurgiska tekniker som gör det möjligt att studera nya områden.

Fisk finns i alla tänkbara habitat från polartrakternas kalla vatten (-1.86 ºC) till sjöar där vattentemperaturen kan stiga till 43 ºC. Forskarna har under många år studerat hjärt-kärlsystemet och dess reglering hos olika fiskarter från olika typer av miljöer. Syftet är att försöka se hur miljön påverkar hjärt-kärlsystemet och dess reglering och vad som händer om man ändrar någon eller några av betingelserna. Till exempel temperatur, syrehalt och koldioxidhalt. Detta är viktigt för att förstå och kunna förutsäga hur globala förändringar av temperaturen kan komma att påverka olika fiskarter.

Forskargruppen har sedan flera år bedrivit forskning vid den nya zeeländska forskningsstationen Scott Base på Antarktis. Nu har man möjligheten att gå vidare och för första gången få data från frilevande djur för att kunna besvara ytterligare frågor.

Projektet genomförs i samarbete med amerikanska National Science Foundation (NSF) och forskarna kommer att vara stationerade på den amerikanska forskningsstationen McMurdo.

Forskningsledare

Michael Axelsson
Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet