Dessutom ska de geopolitiska och miljömässiga konsekvenserna undersökas. Forskarna studerade arkivkällor samt genomförde fältarbete med historiska-arkeologiska metoder för att samla data om exploateringen av polarområdenas naturresurser. Resultaten jämfördes med industrihistoriska undersökningar som har bedrivits på andra platser.

LASHIPA 8 var en internationell expedition med forskare och studenter från Sverige, Nederländerna och Norge. Forskningen under LASHIPA 8-expeditionen utfördes under ett par veckor vid lämningarna från en valfångststation på ön Signy, som är en av Sydorkneyöarna. Segelfartyget The Golden Fleece fungerade som bas med logi, mat och arbetsplatser för bearbetning av data från mätinstrument och kartläggningsutrustning.

Forskningsledare

Dag Avango
KTH