Det svenska forskningsteamet ombord på Oden undersökte oceanografi, havsisens och vattnets biologi och kemi, dynamik och evolution för epidemiska sälsjukdomar, samt bentiska samhällen. Svenskarna på Palmer undersökte bakteriernas roll för koldioxidsystemet, predatorinvasionen av krabbor i Antarktis allt varmare vatten, samt jod, järn och andra spårämnen och deras roll för Amundsenhavets polynia.

Svåråtkomliga platser

Oden lämnade Punta Arenas i Chile 8 december 2010 och anlände till McMurdo-stationen i Rosshavet 16 januari. Vi mötte R/V Nathaniel B. Palmer i Amundsenhavet, där stationer angjordes, samt längs en transekt mot McMurdo, med tre isstationer i Rosshavet (Costa Rupert, Bay of Whales och McMurdosundet). Total forskningstid var 20 dygn. Under seglatsen bemannades isstationer under tio 6–8 timmarsperioder och tre 24-timmarsperioder. Vid 33 CTD-stationer togs prover på vattenpelaren för analys av de kemiska egenskaperna. De första stationernas positioner bestämdes av mötet med R/V Nathaniel B. Palmer och av möjliga förtöjningsplatser. Vid fem tillfällen användes också en bentisk kamera monterad på en släde. Vi hade turen att ha en helikopter ombord på Oden, som nästan dagligen gav oss möjlighet att provta sälar.

Isbrytaruppdrag

Fartygen samarbetade kring både navigation och forskning under resan mot den amerikanska forskningsstationen McMurdo, där expeditionen avslutades. En helikopter fanns ombord på Oden, för både fartygsnavigation och forskningsändamål. När expeditionen hade avslutats övergick Oden till att för forskningsrådet National Science Foundations räkning bryta en isränna i McMurdo-sundet. Ett uppdrag som möjliggjorde båttransporter till och från den amerikanska stationen under säsongen.

Forskning ombord på isbrytaren Oden

 • Kopplingen mellan halogenerade kolväten och kvicksilvers biogeokemiska kretslopp i Södra oceanen
  Katarina Abrahamsson, Institutionen för kemi, Göteborgs universitet
 • Cirkulation av varmt havsvatten och smältvatten från glaciärer i Amundsenhavet–Rosshavet
  Göran Björk, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
 • Dynamik och evolution av epidemiska sjukdomar hos antarktiska och arktiska sälar
  Tero Härkönen, Enheten för miljögiftsforskning, Naturhistoriska riksmuseet
 • Jämförelse av koldioxidsystemet och hav-atmosfärsflöden i polynior med motsatta havsistrender i västra Antarktis
  Melissa Chierici, Institutionen för kemi, Göteborgs universitet

Forskning ombord på Nathaniel B. Palmer

 • Ultrakänsligt spårämne för havets cirkulation med antropogena jodisotopen 129
  Ala Aldahan, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
 • Mikrobiella samhällens variation och betydelse för kolomsättningen i Södra ishavet
  Stefan Bertilsson, Institutionen för ekologi och evolution, Uppsala universitet
 • Klimatförändring och predatorinvasion av Antarktis marina bottensamhällen
  Per-Olav Moksnes, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet
 • Järnspeciering och bly i Amundsenhavet: en studie av den relativa betydelsen av källor från hav och is
  Kuria Ndungu, Institutionen för tillämpad miljöforskning (ITM), Stockholms universitet