Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: Oden Southern Ocean 2010/11

26 november 2010 - 17 januari 2011 Amundsenhavet

Fysisk oceanografi

Huvudsyftet med den här expeditionen var att förstå den spatiala och temporala variationen för sockelns cirkumpolära vatten.

Implikationer av ökande CO2-halt

Projektet kommer att ge oss den grundläggande information som krävs för att kunna förutsäga hur framtida förändringar av CO2-upptagningen kan påverka CaCO3-mättnaden och havsförsurningen i Södra ishavet på grund av förändringar av havsisens utsträckning, färskvatteninflödet och temperaturen.

Hälsobedömning av Antarktis sälar

Vi har undersökt hälsoläget för tre endemiska sälarter: ross-, weddell- och krabbätarsälar. Främst sökte vi efter antikroppar till valpsjukevirus hos sälarna.
Stäng