Syftet med projektet är att öka förståelsen för aerosolprocesser och vågor i den mellersta atmosfären och att jämföra aerosoler i troposfären i Antarktis med Arktis. Forskningen kan också öka kunskapen om meteorologiska störningar kring Wasa och andra forskningsstationer i området. Under expeditionen arbetade två forskare inom projektet.

Forskningsledare

Sheila Kirkwood
Institutet för rymdfysik, Kiruna