IceCube är ett stort internationellt projekt med nära 250 personer från 38 institutioner i 10 länder. National Science Foundation i USA ansvarar för driften av forskningsstationen Amundsen-Scott och är projektets största finansiär. Från svensk sida har Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidragit. Forskare från Stockholms och Uppsala universitet är involverade i projektet, men ingen arbetade i Antarktis under säsongen 2011/12.

Forskningsledare

Olga Botner
Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet