Målsättningen är att undersöka var den kosmiska strålningen kommer ifrån (i närheten av svarta hål?) och vad den mörka materien i universum består av. Man använder sig av neutriner som är oladdade elementarpartiklar med mycket liten massa. De bildas när partiklar kolliderar ute i rymden och i vår atmosfär. Dessutom kan de bildas då eventuella mörkmateriapartiklar kolliderar inuti solen. Den neutrala laddningen gör att neutriner inte påverkas av magnetfältet i rymden och deras riktning pekar därför tillbaka till källan (till exempel ett svart hål). De kan passera tvärs genom planeter och andrahimlakroppar utan att stoppas.

Flera svenskar arbetade inom projektet denna säsong.

Forskningsledare

Per Olof Hulth
Stockholms universitet