Arbetet under expeditionen planerades i nära samarbete med det finska Antarktisprogrammet FINNARP.

Wasa och Svea

Forskningsstationen Wasa byggdes på Vestfjella i Dronning Maud Land under 1988/89 års Antarktisexpedition. Stationen är belägen 73°03’S, 13°25’V på nunatakken Basen. I närheten ligger den finska stationen Aboa som tillsammans med Wasa utgör den så kallade Nordenskiöldbasen.

Svea byggdes under 1987/88 års Antarktisexpedition och var den första svenska forskningsstationen i Antarktis sedan Maudheim 1949 och Snow Hill Station 1901. Svea ligger i Heimefrontfjella, cirka 40 mil från kusten, i nischdalen Scharffenbergbotnen på 74°35’S, 11°13’V. Svea används periodvis under fältsäsongerna och var huvudbas under 1992/93 års expedition.

Forskningen

Under expeditionen ansvarade Polarforskningssekretariatets personal för insamling av prover för studier av hjuldjurens utbredning (bdelloid rotifers). Dessa små djurplankton förflyttas lätt med vinden när vattnet de lever i torkar ut, men kan snabbt återhämta sig om de når nytt. Det är därför möjligt att hitta samma art av hjuldjur på flera platser i världen, med ett undantag: Antarktis. Här finns arter som inte förekommer någon annanstans. Frågan är hur det kommer sig att vissa arter som återfunnits i Antarktis även finns på andra platser i världen, medan andra inte gör det?

Forskningsledare

Diego Fontaneto
Naturhistoriska riksmuseet