De flesta studier pekar på den extensiva användningen av antibiotika under senaste årtionden som den främsta kraften bakom uppkomst av resistens. Problemet förvärras dessutom genom spridning av antibiotikaresistenta bakterier och resistensgener.

Fåglar har, genom tidigare studier, visat sig fungera som värdar och vektorer för en mängd olika humanpatogena bakterier och virus. Antarktis är ett av få områden i världen med begränsad mänsklig närvaro. Därför lämpar sig studier av fåglars roll som bärare och potentiella vektorer av antibiotikaresistensgener särskilt väl i den miljön.

Forskningsledare

Jonas Bonnedahl
Uppsala universitet
Länssjukhuset i Kalmar