Expeditionen genomfördes i nära samarbete med det finska Antarktisforskningsprogrammet FINNARP och deltagarna bodde på den finska forskningsstationen Aboa, som ligger i närheten av Wasa.

Forskningsstationen Wasa byggdes på Vestfjella i Dronning Maud Land under 1988/89 års Antarktisexpedition. Stationen är belägen 73°03’S, 13°25’W på nunatakken Basen. Tillsammans med Aboa utgör de den så kallade Nordenskiöldbasen.