Molekylära data har varit mycket viktiga för förståelsen av de flercelliga djurens släktskap, men vi har fortfarande en djupt bristfällig förståelse för hur de flesta av de 15–30 fyla av bilaterala (tvåsidiga) djur som lever på jorden idag egentligen utvecklats. De fossilrika lager, ofta innehållande märkliga fossila organismer, som hittills är kända från denna kritiska tidpunkt i jordens historia är särskilt väl exponerade i Australien och på Antarktis.

Forskningsgruppen har under ett tiotal år koncentrerat sig på att forska kring de välbevarade kambriska avlagringarna i Australien, men hittills är mycket lite känt och utforskat kring de kambriska avlagringarna i Antarktis. Publicerade preliminära undersökningar visar att dessa utan tvivel är mycket välbevarade och utgör en en outnyttjad källa av viktigt forskningsmaterial.

Det här projektet förväntas leda till en bättre förståelse av denna stora diversifieringshändelse i livets historia på jorden och förhoppningsvis leda till forskningsgenombrott kring de tvåsidiga djurens ursprung – en grupp som även inkluderar oss människor.

Forskningsprojektet genomfördes i samarbete med amerikanska National Science Foundation (NSF). Expeditionen utgick från den amerikanska forskningsstationen McMurdo och forskarna transporterades med flyg ca 500 km söderut till lokaler i Churchill Mountains.

Forskningsledare

Lars Holmer
Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet