Det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna utanför den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet för att möjliggöra båttransporter till stationen.

Oden avgick från Landskrona 19 oktober 2007, korsade Atlanten och bunkrade olja i Sydamerika. Forskarna gick ombord i Punta Arenas i Chile, och fartyget gick därifrån 29 november 2007. På överfarten från Sydamerika till Antarktis avsattes 20 dagar för forskning då svenska och amerikanska forskare arbetade ombord med marina forskningsprojekt, främst provtagning. Oden anlände till McMurdo 7 januari 2008 och deltagarna flögs ut därifrån via Nya Zeeland. Isbrytaren var tillbaka i Sverige i mars.

Polarforskningssekretariatet stod för expeditionsledning, IT och läkare ombord. Odens ordinarie besättning bemannade isbrytaren.

Forskningsprojekt

 • Organiska halogenerade ämnens biogeokemiska kretslopp i polarområden och dess betydelse för nedbrytning av atmosfäriskt ozon.
  Forskningsledare: Katarina Abrahamsson, Analytisk och marin kemi, Chalmers
 • Satellit och fartygsbaserade observationer för utvärdering av koldioxid sänkan i Södra ishavet.
  Forskningsledare: Melissa Chierici, Kemi, Göteborgs universitet
 • Antarktis kemosyntetiska ekosystem.
  Forskningsledare: Thomas Dahlgren, Zoologi, Göteborgs universitet
 • CO2-flöden, havsis och biogeokemiska processer i Amundsen and Rosshaven.
  Forskningsledare: Agneta Fransson, Oceanografi, Göteborgs universitet
 • Structural systems biology of the smallest photosynthetic organisms.
  Forskningsledare: Janos Hajdu, Cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet
 • Isen i västra Antarktis: källa eller sänka för luftburna organiska miljögifter?
  Forskningsledare: Henrik Kylin, Miljöanalys, SLU Uppsala
 • Success in cold waters: patchiness and environmental control of marine bacterial populations in the Southern Ocean.
  Forskningsledare: Lasse Riemann, Naturvetenskap, Högskolan i Kalmar

Läs abstracts för de svenska forskningsprojekten

Läs abstracts för de amerikanska forskningsprojekten

Karta

Rutten för Oden Southern Ocean 2007/08.