För tredje säsongen i rad arbetade isbrytaren Oden i antarktiska vatten. Grunden för samarbetet var att NSF chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna till den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet, för att möjliggöra transporter till och från stationen. I samband med att Oden åkte genom Södra ishavet fick forskarna möjlighet att göra marina undersökningar.

De svenska forskningsprojekten

Den marina forskningen som bedrevs under Oden Southern Ocean 2008/09 var tvärvetenskaplig och involverar miljökemi, kemisk- och fysisk oceanografi, klimatforskning samt epidemiologi och evolutionär biologi. Forskningsresultaten från expeditionen är en viktig del i förståelsen av framtida klimatutveckling. Det extrema klimatet och det isolerade läget gör att Antarktis miljö är unik. Här kan vi lära om jordens utveckling och morgondagens miljöproblem.

Odens färdväg och tidplan

Oden lämnade Göteborg den 28 oktober 2008 och ankom till Montevideo, Uruguay, i slutet av november. I Montevideo bunkrade Oden olja och andra förnödenheter inför resan till Antarktis. Där gick även de 26 svenska och amerikanska deltagande forskarna, lärarna, teknikerna och expeditionsledningen ombord.

Utöver de 15 dygn som överfarten från Sydamerika tar, avsattes 20 dygn extra för forskning. Det innebar att forskarna hade mer än en månad till intensivt arbete med provtagningar i luft, is, ytvatten och djupvatten. Oden nådde den amerikanska forskningsstationen McMurdo i början av januari 2009 och expeditionsdeltagarna flögs sedan därifrån till Nya Zeeland och vidare hemåt. Oden återvände till Sverige i april 2009.

Svenska forskningsledare

Katarina Abrahamsson
Göteborgs universitet

Tero Härkönen
Naturhistoriska riksmuseet

Melissa Chierci
Göteborgs universitet

Agneta Fransson
Göteborgs universitet

Henrik Kylin
SLU

Göran Björk
Göteborgs universitet