Inom projektet gjordes mätningar av aerosoler med hjälp av atmosfärradarn MARA. Syftet är att öka förståelsen för aerosolprocesser och vågor i den mellersta atmosfären och att jämföra aerosoler i troposfären över Antarktis med troposfären över Arktis. Forskningen kan också öka kunskapen om meteorologiska störningar i Dronning Maud Land, vilket även andra forskningsstationer kan dra nytta av. Efter denna säsong flyttades radarn till den norska forskningsstationen Troll.

Forskningsledare

Sheila Kirkwood
Institutet för rymdfysik, Kiruna