Antarctic Muon And Neutrino Detector Array (AMANDA) blev färdig i januari 2000 och var föregångaren till IceCube. Under säsongen 2003/04 arbetade fyra svenska fysiker vid Sydpolen med underhåll av AMANDA.

Forskningsledare

Per Olof Hulth
Fysikum, Stockholms universitet