Iskärnorna gav unik information om gångna tiders miljö- och klimatvariationer. Borrningen vid Dome C nådde säsongen 2002/03 ner till ett djup på 3 200 meter. Den preliminära dateringen visar att isen är ca 900 000 år gammal vid detta djup och det är därmed den äldsta is som någonsin har borrats upp.

Säsongen 2003/04 ägnades åt underhåll, men 2004/05 borrades de återstående 100 meterna innan berggrunden nåddes, och där finns klimatdata 1 miljon år tillbaka i tiden. Prover ur iskärnan preparerades direkt i fält och sändes hem för analys i olika laboratorier runt om i Europa, vid Stockholms universitet utfördes jonkromatografianalyserna.

Borrningen vid stationen Kohnen i Dronning Maud Land nådde säsongen 2003/04 ner till 2 556 meter och fortsatte denna säsong. Målet var att nå berggrunden vid 2 750 meters djup.

Det fanns ingen svensk deltagare på någon av stationerna denna säsong.

Forskningsledare

Margareta Hansson
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet