Forskningsexpeditionen gjordes för att knyta samman forskningsresultat om klimatutvecklingen från tidigare studier i både de norra och södra polarområdena. Fältarbetet ingick också i det så kallade Atlantis-projektet och genomfördes som en svensk-argentinsk expedition.

Forskningsledare

Svante Björck
Lunds universitet