Målsättningen var att med hjälp av kosmiska neutriner öppna ett nytt fönster mot universum. Neutriner är partiklar som obehindrat kan passera enorma mängder materia och man måste därför konstruera mycket stora detektorer för att observera några av dem. I AMANDA utnyttjades sydpolsisen som detektionsmedium. Isen är mycket klar, och tack vare den amerikanska Amundsen-Scott-stationen vid polen var den förhållandevis lättillgänglig.

AMANDA var placerat 1 500–2 000 meter ned i isen och bestod av mycket känsliga ljusdetektorer placerade i långa strängar, som är känsliga för det ljus som utstrålas av partiklar som bildas vid neutrinoreaktioner i isen. AMANDA-teleskopet var trots sin storlek i minsta laget för att se riktigt långt ut i universum med hjälp av neutriner. Därför började det nya teleskopet IceCube att byggas vid Sydpolen.

IceCube är ett internationellt samarbete mellan fysiker från Belgien, Holland, Japan, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA och har totalt ca 220 forskare involverade. Under säsongen 2005/06 deltog sex svenska forskare och tekniker att i arbetet med IceCube på Sydpolen.

Forskningsledare

Per Olof Hulth
Stockholms universitet