Under 2002 framkom indikationer på att det antarktiska ozonhålet minskade, men mätningar utförda av NASA i oktober 2003, visade att ozonlagret var tunnare och ozonhålet större jämfört med 2002 och även jämfört med medelvärden från de senaste 20 årens mätningar.

Successionen av mikro- och makroalgsamhällen i Potter Cove, King George Island, Antarktis, studerades i fältexperiment under olika UV-ljusförhållanden med och utan närvaro av betare. Studien pågick under sammanlagt fyra månader under de antarktiska sommarsäsongerna 2003/04 och 2004/05.

Fysiologiska experiment med antarktiska mikro- och makroalger hade tidigare i huvudsak utförts med algkulturer i laboratorier. En granskning och komplettering av tidigare resultat, genom undersökningar av algerna i deras naturliga miljö, var nödvändig för att verifiera de UV-skador man funnit i laboratoriemiljö, och för att kunna förutsäga eventuella negativa konsekvenser för algsamhällets stabilitet och biodiversitet.

Forskningsledare

Angela Wulff
Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet