Antarktis inlandsisar är ett fruset klimat-, miljö- och atmosfärsarkiv med unik information om t.ex. klimatförändringar. Inom det internationella projektet EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) borrade man upp och analyserade iskärnor. Genom att jämföra antarktiska iskärnor med iskärnor från andra ställen, t.ex. Grönland, erhålls värdefull information om det naturliga klimatets variationer och snabba klimatförändringar under den senaste istiden. Kemiska analyser av isen kan berätta om bl.a. koncentrationen av växthusgaser och aerosoler i atmosfären under olika tidsperioder.

Sverige deltog under säsongen 2002/03 i EPICA med en borrtekniker, som var stationerad på den tyska stationen Kohnen.

Forskningsledare: Margareta Hansson, Stockholms universitet

Tidplan

November 2002–januari 2003