USA och det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation chartrade Oden av Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket för att bryta en isränna utanför den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet, och på så sätt möjliggöra båttransporter till stationen.

Oden avgick från Göteborg 5 november, lämnade Buenos Aires i Argentina 10 december efter att ha bunkrat olja och hämtat forskare, nådde McMurdo kring jul och var tillbaka i Sverige i mars. På överfarten från Sydamerika arbetade svenska, amerikanska och chilenska forskare ombord med marin forskning, främst provtagning. Från Sverige deltog Agneta Fransson och Melissa Chierici, Göteborgs universitet, med ett projekt kring koldioxidsystemet och biogeokemiska processer i ytvattnet, i fronter och i isen i antarktiska vatten.

Polarforskningssekretariatet stod för expeditionsledning och läkare ombord och besättningen var Odens ordinarie svenska besättning. Vid McMurdo klev forskarna av och flögs därifrån hem via Nya Zeeland, och besättningen byttes ut inför hemfärden.

Forskningsledare

Agneta Fransson och Melissa Chierici
Göteborgs universitet