AMANDA (Antarctic Muon And Neutrino Detector Array) var ett samarbete inom elementarpartikelfysik mellan Sverige, USA, Tyskland och Belgien och var föregångare till neutrinoteleskopet IceCube.

Vissa objekt i universum sänder ut högenergetiska neutriner. Neutriner är elektriskt neutrala partiklar som tillhör samma familj som elektronerna. De växelverkar via den svaga kärnkraften (som t. ex. är ansvarig för det radioaktiva beta-sönderfallet), som tillåter neutriner att passera genom stora mängder materia över långa sträckor utan att egentligen påverkas. Neutriner är därför utmärkta ögonvittnen som kan ge oss information om händelser på mycket stort avstånd från jorden. Av samma skäl är de dock väldigt svåra att detektera.

Forskningsledare: Per Olof Hulth, Stockholms universitet

Tidplan

November 2002–januari 2003