Iskärnorna ger unik information om gångna tiders miljö- och klimatvariationer. Borrningen vid Dome C nådde säsongen 2002/03 ner till ett djup på 3 200 meter. Den preliminära dateringen visade att isen är ca 800 000 år gammal vid detta djup. Prover ur iskärnan preparerades direkt i fält och sändes hem för analys i olika laboratorier runt om i Europa, vid Stockholms universitet utfördes jonkromatografianalyser.

Borrningen vid stationen Kohnen i Dronning Maud Land nådde säsongen 2002/03 ner till 1 550 meter och fortsatte denna säsong. Målet var att nå berggrunden vid 2 750 meters djup. Svensk deltagare på station Kohnen var Kerstin Hörnby från Stockholms universitet.

Forskningsledare

Margareta Hansson
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet