I november 2004 startades kontinuerliga GPS-mätningar vid forskningsstationen Svea, Dronning Maud Land. Under säsongen 2005/06 hämtades det första årets data från stationen hem.

Forskningsledare

Lars Sjöberg
KTH